0242 321 66 54
kb danışmanlık hizmetleri hakkında
kb danışmanlık hizmetleri hizmetlerimiz
kb danışmanlık hizmetleri referansları
kb danışmanlık hizmetleri
kb danışmanlık hizmetleri belgeledirme
kb danışmanlık hizmetleri eğitim
kb danışmanlık hizmetleri iletişim
  • kb danışmanlık hizmetleri ISO 9001
  • kb danışmanlık hizmetleri
  • kb danışmanlık hizmetleri ISO 22000
  • kb danışmanlık hizmetleri ISO 10002
  • kb danışmanlık hizmetleri ISO 14001
KB_Danışmanlık_ISO_9001:2008_Revizyonu

HİSİP OSGB Hizmet Yönetim Sisteminiz hazır mı?

Bilindiği üzere T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 14.09.2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdiği seminerde alınan karar ile 19.10.2017 tarihi itibarı ile OSGB HİSİP (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Projesi) kapsamında OSGB ve hizmet verilen işyerleri ziyaret edilecektir.

IBu bağlamda HİSİP OSGB Yönetim Sistemi için tüm dokümantasyon ve danışmanlık sürecinizi biz üstleniyoruz. Böylece bu süreci sorunsuz ve hızlı bir şekilde atlatmış olacaksınız. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

KB_Danışmanlık_ISO_9001:2008_Revizyonu

ISO 9001:2015 REVİZYONUNUZU YAPTIRDINIZ MI?

ISO TEKNİK KOMİTESİ tarafından ISO 9001 Standardı revize edildi. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2015 Eylül ayında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı olarak yayınlandı. ISO 9001:2008 belgesi olan firmalara 3 yıl süre verilerek 2018 yılına kadar mevcut belge ve Kalite Yönetim Sistemini  ISO 9001:2015 standardına uygun hale getirilerek ve ISO 9001:2015 Belgesini almak zorundalar. Bu süreçte KB Danışmanlık Hizmeti sorunsuz geçiş için uzmanları ile sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

ISO 9001:2008 standardında ne gibi değişiklikler olmuştur. ISO 9001:2015 Standardı ne tür yenilikler getirmektedir, iso 9001:2015 değişen maddeler nelerdir, ISO 9001:2015 ile ISO 9001:2008  arasındaki farklılıklar değişiklikler nedir nelerdir iletişim için tıklayınız. 

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
kb danışmanlık hizmetleri ISO 9001 kalite yönetim sistemi
Her kuruluş faaliyet gösterme şeklini geliştirmek ister. Bu, pazar payını büyütmek veya maliyetleri azaltmak anlamına gelebileceği gibi riski daha etkili bir biçimde yönetmek veya müşteri memnuniyetini artırmak şeklinde de olabilir. Kalite yönetimi sistemi, seçtiğiniz her alanda performansı izlemeniz ve artırmanız için gereken çerçeveyi size sağlar.

ISO 9001, dünyanın en köklü kalite çerçevesidir ve bugün 172 ülkede 1 milyon’un üzerinde kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Yalnızca kalite yönetimi sistemleri için değil...
ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
kb danışmanlık hizmetleri ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi
ISO 22000:2005 uluslararası anlamda güvenli gıda tedarik zincirinin sağlanması için geliştirilmiş bir yönetim sistemidir.

ISO 22000:2005, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Global bir yaklaşımla gıda zincirindeki tüm oraganizasyonların uluslar arası anlamda ihtiyaçlarına uyumlu bir yapı sağlamaktadır. ISO 22000 standartları ISO bünyesindeki gıda sektörünün uzmanları, bu sektördeki uluslar arası firmalar ve Birleşmiş Milletler Gıda ve...
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
kb danışmanlık hizmetleri ISO 140001 çevre yönetim sistemi
Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade...
ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SİSTEMİ
kb danışmanlık hizmetleri ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sİstemi
ISO 10002 müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşları ilgilendirir. Bu yönetim sistemi kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı sektörlerde dahil olmak üzere her tür ve boyuttan işletmenin genel bir gerekliliğidir. Yapılan araştırmalara göre memnun bir müşteri, memnuniyetini ortalama 5 kişi ile paylaşırken; memnun olmayan bir müşteri ise memnuniyetsizliğini ortalama 9 kişiye aktarmakta ve olumsuz bir tanıtım yapmaktadır. Memnun olmayan müşterilerin yüzde 98’i ise memnuniyetsizliklerini hiçbir şekilde iletmemekle beraber sessizce alternatif tedarikçileri aramaktadır.