0242 321 66 54
kb danışmanlık hizmetleri hakkında
kb danışmanlık hizmetleri hizmetlerimiz
kb danışmanlık hizmetleri referansları
kb danışmanlık hizmetleri
kb danışmanlık hizmetleri belgeledirme
kb danışmanlık hizmetleri eğitim
kb danışmanlık hizmetleri iletişim
  • kb danışmanlık hizmetleri ISO 9001
  • kb danışmanlık hizmetleri
  • kb danışmanlık hizmetleri ISO 22000
  • kb danışmanlık hizmetleri ISO 10002
  • kb danışmanlık hizmetleri ISO 14001

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ

Uluslar arası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yayınlanması ile Bilgi Teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenerek BGYS’lerini belgelendirme taleplerinde bulunmaktadırlar.

ISO 27001 standardı tüm sektörlerde faaliyet gösteren, küçük-orta-büyük ölçekli firmaları ayırt etmeden her ticari, kamu, kar amacı gütmeyen tüm şirketlere uygulanabilen bir standarttır. Günümüzde, kurumların bilgi varlıkları bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlıdır. Teknoloji sayesinde bilgiyi oluşturabilir, üzerinde değişiklik yapabiliriz, muhafaza edebiliriz, iletebiliriz, koruyabilir veya yok edebiliriz. Küreselleşme ile iş çevresi genişlemekte ve bunun neticesinde bilgiye yönelik tehditlerin artması, teknolojik gelişmeler ile bilgiyi korumak daha da güç hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak kuruluşlar daha fazla bilgiyi koruma ihtiyacı duymaktadırlar.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi, kurumunuzdaki tüm bilgi varlıklarının değerlendirilmesi ve bu varlıkların sahip oldukları zayıflıkları ve karşı karşıya oldukları tehditleri göz önüne alan bir risk analizi yapılmasını gerektirir. Kurum kendine bir risk yönetimi metodu seçmeli ve risk işleme için bir plan hazırlamalıdır.

ISO 27001 'den bahsederken karıştırılan ve dikkatle ayrılması gereken şey ISO 27001'in yönetim sistemi öngörmesidir. ISO 27001 size nasıl virüs bulaşmayacağını anlatmaz.

Bilgisayar ağınıza saldırganların nasıl sızabileceğini söylemez. Size toplam bilgi güvenliği ve "yaşayan bir süreç olarak" bilgi güvenliğinin nasıl "yönetileceğini" tanımlar.

FAYDALARI