0242 321 66 54
kb danışmanlık hizmetleri hakkında
kb danışmanlık hizmetleri hizmetlerimiz
kb danışmanlık hizmetleri referansları
kb danışmanlık hizmetleri
kb danışmanlık hizmetleri belgeledirme
kb danışmanlık hizmetleri eğitim
kb danışmanlık hizmetleri iletişim
 • kb danışmanlık hizmetleri ISO 9001
 • kb danışmanlık hizmetleri
 • kb danışmanlık hizmetleri ISO 22000
 • kb danışmanlık hizmetleri ISO 10002
 • kb danışmanlık hizmetleri ISO 14001

BELGELENDİRME HİZMETLERİ

KB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ OLARAK VERDİĞİMİZ EĞİTİMLERİMİZ

 • TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme
 • TS EN ISO 9001:2008 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi
 • ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme
 • TS EN ISO 22000:2005 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi
 • Temel İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme
 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme
 • TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Eğitimi
 • Metot Validasyonu & Ölçüm Belirsizliği
 • Otellerde Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi
 • Checklist Denetimi

VERDİĞİMİZ DİĞER EĞİTİMLERİMİZ İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

 

PROFESYONEL YÖNETİM EĞİTİMLERİ

 • Zaman Yönetimi
 • Değişimi Nasıl Yönetiriz? Alışkanlıkları Nasıl Değiştiririz?
 • Stratejik Planlama ve Yönetim
 • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Takım çalışması / Takımı Belirlenen Hedeflere Yönlendirmek
 • Kurum Kültürü
 • Toplantı Yönetimi
 • Süreç Kontrolu ve Altı – Sigma Sistemi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yönetim ve Yöneticilik Becerileri
 • Risk ve Kriz Yönetimi
 • Özgüven Geliştirme Teknikleri
 • Marka Yönetimi
 • Yöneticinin Görev ve Sorumluluğu
 • Hedef Belirleme Teknikleri
 • Temel Yönetim Becerileri
 • Yöneticilik, Liderlik Yetkinlikleri
 • Proje Yönetimi
 • Yaratıcı Düşünme Yöntemleri
 • Araştırma ve Geliştirme Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Balanced Scorecard Düşüncesi
 • Değişim Yönetimi
 • Balanced Scorecard (Kurum Karnesi) Şirketinize Ne Kazandıracaktır?
 • Benchmarkıng(Sürekli İyileştirme Süreci)
 • Stratejik Yönetim ve Balanced Scorecard Uygulaması
 • Balanced Scorecard Nedir? Neden Önemlidir?

 

PERFORMANS GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

 

 

OTEL İŞLETMELERİNDE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

 • Otel İşletmelerinde Etkili İletişim Teknikleri
 • Otel İşletmelerinde Telefonda Etkili İletişim Teknikleri
 • Otel İşletmelerinde Sosyal Davranış
 • İletişim de Kişilik Tipleri ve Aynı Dili Konuşma Teknikleri

 

 • Kişisel Gelişim Ve İmaj Yönetimi Modüllemesi (Orta Düzey Yöneticiler İçin)
 • Orta Kademe Yöneticilerde Beden Dili / Kişisel İmaj ve Yönetimi
 • Orta Kademe Yöneticiler için Zaman ve Toplantı Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Organizasyon ile ilişkisi Nedir?
 • Orta Kademe Yöneticilerin Takımı Yönetme Bilinci ve Motivasyon ve Grup Verimliliği Oluşturma Bilinci Nasıl Olur?
 • Orta Kademe Yöneticiler Çalışanların Yetkinlik Düzeylerini Nasıl Geliştirirler, Geliştirmelidirler?
 • Etkili Konuşma ve İmaj Geliştirme / Beden Dili ve Yönetimi.
 • Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Teknikleri
 • Örgütsel Zaman Yönetimi Teknikleri