0242 321 66 54
kb danışmanlık hizmetleri hakkında
kb danışmanlık hizmetleri hizmetlerimiz
kb danışmanlık hizmetleri referansları
kb danışmanlık hizmetleri
kb danışmanlık hizmetleri belgeledirme
kb danışmanlık hizmetleri eğitim
kb danışmanlık hizmetleri iletişim
  • kb danışmanlık hizmetleri ISO 9001
  • kb danışmanlık hizmetleri
  • kb danışmanlık hizmetleri ISO 22000
  • kb danışmanlık hizmetleri ISO 10002
  • kb danışmanlık hizmetleri ISO 14001

MARKA TESCİL

kb danışmanlık hizmetleri antalya marka rescilMarka, bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden ayırt edici bir işarettir. Pazarlama stratejileri ve büyümenin temelinde, müşteriler için bir marka inşa etmek yatmaktadır. Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.

Marka çalışmalarına başlamadan önce firmanızın faaliyet gösterdiği sektör,rakipler , pazar yapısı, kaynaklar ve en önemlisi müşterilerin incelenmesi gerekir. Bu çalışmalar için marka oluşturma konusunda firmamızdan danışmanlık yardımı alınabilir.

Marka Nedir?
MARKA : Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır.

Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır.

Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır.

Marka tescilisırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.

Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.

Marka tescilini kimler yapabilir?
Marka tescilini marka sahibinin bizzat kendisi veya Türk Patent Enstitüsünden yetkilendirilmiş Marka vekilleri yapabilir. Bu nedenle marka tescili yapmak isteyen kişi yada kuruluşlara vekil belgeleri olup olmadığı sorulmalıdır.

MARKA TESCİL SÜRECİ
Marka başvurusu yapılmadan önce aynı başvuru yapılıp yapılmadığı tarafımızca veya TPE tarafından araştırılır.(Bu araştırmalar % 80 olasılıkla markanın daha önce başkası adına tescil edilip edilmediğini gösterir.TPE tarafından yapılan araştırmalar ücretlidir.)

Marka Başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından Şekli inceleme (Başvuru Evraklarının doğruluğu ) ve daha sonra Benzerlik araştırması yapılır.Bu araştırmalar ortalama 8-10 ay sürmekte olup sonucunda olumlu görülen başvurular Resmi Marka Bülteni ile 3 ay süre ile 3.şahısların itirazı için ilan edilir.Bu süre içerisinde itirazlar yapılır.Herhangi bir itiraz olmadığı taktirde tescil kararı alınarak Resmi Marka gazetesi ile tescil edilir.

 Marka Başvurusu itiraz olmadığı takdirde Başvuru tarihinden İtibaren 10-12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Marka koruma süresi 10 yıldır. Süresi sona eren marka yenilenebilir. Yenileme süresi 10 yılın bitimine 6 ay kala yapılırsa ödenecek harç düşük olacaktır. 10 yılı 6 ay geçtikten sonra yapılan müracaatlarda geçerlidir. Ancak yatırılacak olan harç miktarı artar.

Marka Belirlemenin Yöntemleri
Marka, ticari bir varlıktır. Ama aynı zamanda, marka, bir pazarlama mesajı da taşır. Markanız, ürününüzün, pazardaki rakiplerinden en önemli ayrım noktalarından biridir ve o nedenle, doğru mesajı içermelidir.

Bir reklam ajansıyla çalışıyorsanız, markayı yaratmak için onlardan destek alabilirsiniz. Ama Türkiye'de pek çok küçük şirket gibi, bugüne kadarki markalarınızı kendiniz yarattıysanız ve/veya yeni ürününüz için reklam ajanslarına ayıracak bütçeniz yoksa, iş başa düşüyor.

1. DEVLERİ İNCELEYİN
İşe, dev şirketlerin yarattıkları markaları inceleyerek başlayın. Önce, iş yaptığınız sektördeki büyük markalara bakın. Tümü, pazarlama bazlı bir bakış açısıyla seçilmişlerdir; ne anlama geldiklerini ve neden bu ismin seçildiğini düşünün.
Çok sayıda markanın sert rekabet koşullarında ayakta kalma savaşı verdiği günümüz ekonomisinde, alışıldık markaların farkedilme olasılığı çok düşüktür. Son dönemin markalarını anlamaya çalışın: Mavi Jeans, Advantage Card, Axess... Hepsi, bir pazarlama mesajını içinde taşıyorlar.

2. TEMSİL GÜCÜ YÜKSEK İSİMLER BULUN
Marka yaratmada ilk adım, ürününüzün pazardaki konumunu temsil eden 4-5 ürünü alt alta yazmaktır. Bunlar, ürünün tüketicilere sağladığı ekonomik faydanın yanı sıra, düşük fiyata, yüksek kalite sunması olabilir.

3. MARKANIZIN KİŞİLİĞİ OLSUN
Ürünün pazardaki konumunu temsil eden özellikleri yazdıktan sonra, bu kez, 'kişilik özelliklerine' ilişkin 4-5 özelliği alt alta yazın. Örneğin, markanızın, 'arkadaş', 'çağdaş', 'hızlı' gibi kişilik özellikleri bulunabilir.

4. AKLINIZA GELEN İSİMLERİ SIRALAYIN
Yazdığınız bütün özelliklerin yanlarına, size çağrıştırdığı isimleri yazın. Aklınıza gelen kelimeler de olabilir, kelime grupları da. Tek amacınız, bulduğunuz markanın, o özelliği temsil ediyor olması... Markanın yanında bir de, 'şirket', 'topluluğu' gibi ek unsurların olmasını istiyorsanız, bulduğunuz ismi, bu uzantıyla yanyana getirerek deneyin.

5. AVANTAJLARI VURGULAYIN
İsim seçerken, iş yaptığınız pazarda satışları etkileyen en önemli unsurları aklınıza getirin. Örneğin, bir pil üreticisi için 'Energizer', tüketiciler, satın aldıkları pilin uzun süre dayanmasını istedikleri için çok doğru bir seçim. Siz de, kendi sektörünüzde satışları etkileyen en önemli unsurları düşünün.

6. BULDUĞUNUZ MARKANIN ZORLUKLARINI İNCELEYİN
Bu aşamadan sonra, şirket çalışanlarından en az 2 kişiyle daha, ürettiğiniz isimleri gözden geçirin. İsimleri yüksek sesle tekrar edin, telefon operatörünüz gün boyunca bu ismi tekrar edebilecek mi, akılda kalıcı bir isim mi, argoda başka bir anlamı olabilir mi, ve son olarak, şirketin faaliyet alanı genişlemeye başladığında bu isim, yeni alanları da temsil edebilecek mi gibi soruları yanıt verin.

7. KÜÇÜK BİR PAZAR ARAŞTIRMASI YAPIN
Listeyi eledikten sonra, finale kalan isimler hakkıda, çevrenizdeki 30 kişinin fikrini alın. 30, dev şirketler için marka yaratan reklam ajanslarının 'fokus gruplar'da baz aldığı bir sayı aldığı için, yeterli olacaktır...

8. VE KARARINIZI VERİN
Ve, bütün bu bilgileri topladıktan sonra, son tercihinizi yapın